Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING (CONTACTFORMULIER)


Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over het feit dat wij de persoonsgegevens verwerken die u via het contactformulier op onze website aan ons verstrekt. Wij willen tevens  kenbaar maken hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft.

Persoonsgegegvens en doeleinden
Wanneer u het contactformulier op onze website invult, vragen wij u om uw naam en e-mailadres op te geven. Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij nadien op een vlotte manier contact met u kunnen opnemen.

Woonzorgcentrum De Ruyschaert verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. Bovenstaand vermelde persoonsgegevens verwerken wij op basis van uw toestemming. Deze toestemming geeft u door, na het invullen van de persoonsgegevens en uw bericht, op de ‘zend’-knop te klikken.

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt bewaren we zolang als nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.

Derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Uw rechten
U heeft recht op inzage van uw gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via dpo@de-ruyschaert.be . Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen de maand een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Indien blijkt dat de gegevens die wij van u hebben onjuist zijn, kunt u ons verzoeken om u gegevens te laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of af te schermen. U kunt de gegeven toestemming om uw gegevens te verwerken op ieder moment intrekken.

Contactgegevens
Vragen over deze privacyverklaring kunnen per e-mail gesteld worden via dpo@de-ruyschaert.be .

Woonzorgcentrum De Ruyschaert
Kloosterstraat 25
8510 Marke
T: 056/24 55 24

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden.