Woonzorgcentrum

Ons 

Zorgaanbod

Het woon- en zorgcentrum is opgebouwd uit vier functionele afdelingen:

de Wende, het Scharnier, de Parel en de Ark.

Verder hebben we nog een dagverzorgingscentrum

De Pendel, en een centrum voor kortverblijf.
éénpersoonskamer fase 1                          €54.41

éénpersoonskamer  fase 2                         €56.97

tweepersoonskamer fase 2                        €51.83 per persoon

koppelkamer  fase 2                                    €55.67 per persoon

Het Scharnier tweepersoonskamer          €53.35 per persoon

Waarborg                                                       GeenDe Wende

Bewonersprofiel van de afdeling de Wende:

Afdeling de Wende is een afdeling voor zorgbehoevende, niet-demente bewoners. De bejaarden die er wonen hebben overwegend minder nood aan toezicht en ‘actieve’ hulp. Het zijn bejaarden die in staat zijn om actief hulp te vragen bij de dingen waar hulp nodig is.

Aantal bedden van de dienst

44 verblijfseenheden + 2 kortverblijfkamers

Situering in het gebouw

1e verdiep --- volledig niveau

Diensthoofd

 Marleen Titeca
De Ark

Bewonersprofiel van de Ark:

De bewoners kunnen, omwille van hun dementieproblematiek, de hulpvraag niet of moeilijk verwoorden, hebben intensiever toezicht nodig en kunnen de zorgafhankelijkheid zelf niet meer inschatten.


Aantal bedden van de dienst

26 verblijfseenheden.

Situering in het gebouw

Gelijkvloers voorzijde gebouw

Diensthoofd

Brenda Waeles

De Pendel

Bewonersprofiel van de Pendel:

De bezoekers van de Pendel hebben een gevarieerd zorgprofiel gaande van volledig zorgafhankelijk tot volledig zelfstandig. Het grootste deel van de bezoekers op de Pendel is bejaard alhoewel er ook mensen verblijven die jonger zijn dan 65j.


Aantal erkende plaatsen op de dienst

16 verblijfseenheden

Situering in het gebouw

aparte vleugel gelijkvloers voorbij cafetaria

Dagprijs                                           €20.85

Ontbijt                                             €2

Blijven tot 18u + avondmaal        €3

Vervoer heen en terug                  €7


In de dagprijs (20.72 Euro) zijn het middagmaal, koffie & dranken inbegrepen.

Het Scharnier

Bewonersprofiel van de afdeling het Scharnier:

Bewoners met psychische kwetsbaarheid die nauw samenhangt met het ouder worden.  We denken hierbij aan problemen veroorzaakt door het wegvallen van de partner, het verlies van lichamelijke en/of psychische gezondheid, beperkte  autonomie, pensionering… Bewoners met chronisch gekende, doch gestabiliseerde, psychiatrische problemen die nood hebben aan een specifiek leefklimaat met dito omkadering. Exclusie van bewoners met (gedrags)-problemen gekoppeld aan dementie

Aantal bedden van de dienst

   18 verblijfseenheden

Situering in het gebouw

  nieuwbouw gelijkvloers

Diensthoofd

  Ivan Vandecandelaere


De Parel

Bewonersprofiel van de Parel:

De bewoners kunnen, omwille van hun dementieproblematiek, de hulpvraag niet of moeilijk verwoorden, hebben intensiever toezicht nodig en kunnen de zorgafhankelijkheid zelf niet meer inschatten.


Aantal bedden van de dienst

20 verblijfseenheden + 2 kortverblijfkamers

Situering in het gebouw

Gelijkvloers achterkant gebouw

Diensthoofd

Caroline Masschelein

Kortverblijf

Het woonzorgcentrum  beschikt over een centrum voor kortverblijf met vier kamers. Wanneer u (of uw familielid), na een ingreep of verblijf in het ziekenhuis, op ontslag mag of moet, maar u toch nog nood heeft aan een veilige omgeving waar constant zorg kan worden aangeboden, dan is kortverblijf een mogelijke oplossing.

Daarvan zijn twee kamers voor kortverblijf gelegen in de afdeling de Wende en 2 kamers in de afdeling de Parel (bewoners met dementie in leefgroepwerking).

Naast medische en verpleegkundige hulp wordt ook activering, revalidatie, animatie en ontspanning aangeboden.


Dagprijs: €60.13 per dag.

In de dagprijs zijn alle maaltijden en dranken inbegrepen.

Ook het bedlinnen, incontinentiemateriaal en kosten voor de dagelijkse verzorging en animatie zijn inbegrepen. Extra kosten kunnen zijn: kapsalon, pedicure, dokterskosten, medicatie, specifiek verzorgingsmateriaal en persoonlijke was.