Home

WZC De Ruyschaert


De V.Z.W. Integrale Bejaardenzorg St Jozef vindt haar oorsprong bij de congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van Marke. De naam van de V.Z.W. werd gekozen vanuit de beleidsvisie die de "integrale" zorg voor senioren uit Marke en omgeving wou voorzien.

Door overleg met de bewoner, de familie en de huisarts willen wij zorg op maat bieden met respect voor het levensverhaal van de bewoner. De klemtoon ligt hierbij op warmmenselijkheid, huiselijkheid, inspraak en betrokkenheid.


Bewoners en hun familie hebben voordeel bij een naadloze zorg die aansluit op hun verwachtingen. Daarom hebben wij een ruim aanbod van diensten uitgebouwd waar u beroep op kunt doen.

WZC De Ruyschaert wil een thuis aanbieden aan fysisch én psychisch zorgbehoevenden en bewoners met dementie die nood hebben aan permanentie, residentiële verzorging en ondersteuning.

Daarnaast streven wij naar een netwerk van "integrale" zorg voor senioren uit Marke en omgeving. Bewoners en hun familie hebben voordeel bij een naadloze zorg die aansluit op hun verwachtingen. Daarom hebben wij een ruim aanbod van diensten uitgebouwd waarop men beroep kan doen:

Woon- en zorgcentrum “De Ruyschaert”

Centrum voor dagverzorging “De Pendel”

Centrum voor Kortverblijf

Thuisverpleging en kiné aan huis

Assitentiewoningen “Residentie het Kloosterhof”

Warme maaltijden service

Dienstenchequebedrijf “De Helpende Hand”

Poetshulp,

Was-en strijkdienst en

Mindermobielencentrale via dienstencheques.

Kinderdagverblijf : De Pagadder


Volg maandelijks ons huiskrantje : De Ruysteraar