Home

WZC De Ruyschaert


Beste website bezoeker

 

Misschien maakte u reeds kennis met ons woonzorgcentrum via de Rusthuiswijzer van Het Nieuwsblad?  Wij gaan ervan uit dat men hiermee de betrachting heeft om de vaak negatieve beeldvorming ten aanzien van de sector ouderenzorg en de zorg voor onze oudere medemensen terug in een positief daglicht te stellen. In de rusthuiswijzer krijgt u inzage in het resultaat van een bevraging van 2015… Ondertussen echter zijn we 2020 en maakte ons woonzorgcentrum (alsook de sector ouderenzorg), onderhevig aan de gewijzigde noden en behoeften van de oudere zorgvrager, een heuse evolutie door. In dialoog met bewoners, mantelzorgers, familieleden… bouwen we dagelijks verder aan de kwaliteit van Wonen én Leven met zorg binnen ons woonzorgcentrum. Het resultaat van deze evolutie kan u terug vinden in een meer recente bewoners- en familiemonitor van eind 2018.  Deze resultaten zijn voor ons een bron van informatie en een aanleiding om telkens opnieuw met bewoners en familieleden in dialoog te gaan omtrent datgene wat er echt toe doet…. het aanbieden van een (T) huis aan onze bewoners en hun familieleden waar het goed is om te wonen en leven met zorg.

De V.Z.W. Integrale Bejaardenzorg St Jozef vindt haar oorsprong bij de congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van Marke. De naam van de V.Z.W. werd gekozen vanuit de beleidsvisie die de "integrale" zorg voor senioren uit Marke en omgeving wou voorzien.

Door overleg met de bewoner, de familie en de huisarts willen wij zorg op maat bieden met respect voor het levensverhaal van de bewoner. De klemtoon ligt hierbij op warmmenselijkheid, huiselijkheid, inspraak en betrokkenheid.


Bewoners en hun familie hebben voordeel bij een naadloze zorg die aansluit op hun verwachtingen. Daarom hebben wij een ruim aanbod van diensten uitgebouwd waar u beroep op kunt doen.

WZC De Ruyschaert wil een thuis aanbieden aan fysisch én psychisch zorgbehoevenden en bewoners met dementie die nood hebben aan permanentie, residentiële verzorging en ondersteuning.

Daarnaast streven wij naar een netwerk van "integrale" zorg voor senioren uit Marke en omgeving. Bewoners en hun familie hebben voordeel bij een naadloze zorg die aansluit op hun verwachtingen. Daarom hebben wij een ruim aanbod van diensten uitgebouwd waarop men beroep kan doen:

Woon- en zorgcentrum “De Ruyschaert”

Dagverzorgingscentrum “De Pendel”

Centrum voor Kortverblijf

Thuisverpleging en kiné aan huis

Assitentiewoningen “Residentie het Kloosterhof”

Warme maaltijden service

Dienstenchequebedrijf “De Helpende Hand”

Poetshulp,

Was-en strijkdienst en

Mindermobielencentrale via dienstencheques.

Kinderdagverblijf : De Pagadder


Volg maandelijks ons huiskrantje : De Ruysteraar

CONTACT DETAILS

       Kloosterstraat 25

       8510 MARKE

056 24 55 24

Volg ons op Facebook!

© Copyright. All Rights Reserved.